ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

184 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077-294160 โทรสาร : 077-294160

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thasathonwittayaschool@gmail.com

Google Map
เดินทางไปโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา