ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565

จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565

134

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

116

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67

119

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

115

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 2/2565

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 2/2565

121

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

122

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม สนับสนุน ให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู

ตรวจเยี่ยม สนับสนุน ให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู

120

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบความสุ่มเสี่ยงวันวาเลนไทน์

พสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบความสุ่มเสี่ยงวันวาเลนไทน์

121

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) "ล่องใต้ Style น.ว."

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) "ล่องใต้ Style น.ว."

101

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

100

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1

100

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตาม ตรวจสอบ และเก็บนวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ และเก็บนวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

105

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

97

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

101

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมโครงการป้องกันต่อต้านการทุจริต

อบรมโครงการป้องกันต่อต้านการทุจริต

103

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

103

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

99

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

104

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียน

102

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

106

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...