ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565

จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565

241

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

225

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67

223

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

221

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 2/2565

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 2/2565

221

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

232

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม สนับสนุน ให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู

ตรวจเยี่ยม สนับสนุน ให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู

225

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบความสุ่มเสี่ยงวันวาเลนไทน์

พสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบความสุ่มเสี่ยงวันวาเลนไทน์

226

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) "ล่องใต้ Style น.ว."

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) "ล่องใต้ Style น.ว."

196

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

195

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1

195

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตาม ตรวจสอบ และเก็บนวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ และเก็บนวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

202

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

183

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

196

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมโครงการป้องกันต่อต้านการทุจริต

อบรมโครงการป้องกันต่อต้านการทุจริต

192

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

203

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

188

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

197

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียน

196

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

198

19 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...